Bilskrot i Stenungsund nära Göteborg


Det är ibland klokare att leta begagnade bildelar i en mindre stad om man vill köpa billigt. Exempelvis ligger bilskrot i Stenungsund bara 25 minuters bilresa från Göteborg. Utbudet är oftast sämre men priset är ofta bättre. Även om man vill skrota bilen kan det vara värt att åka till Stenungsund jämfört med Göteborg.

Mindre orter brukar betala dubbelt så mycket för en uttjänt bil. Personbilen har visat sig vara i centrum för natur-entusiasternas intresse i många decennier. Det har debatterats väldigt mycket om läckande fordons destruktiva inverkan på klimatet. Det har definitivt varit en berättigad kritik mot olika myndigheters metod att processa problemet. Det går ju än idag se gamla söndriga och rostiga bilskelett övergivna i skog och mark. Så det är enkelt att inse de klimatförstörande aktiviteter som skett.

Bilåtervinning och recycling av personbilar i Stenungsund

image bilskrotstenungsundgoteborg.png (0.3MB)
Lien vers: https://www.bilskrotgbg.se
Bilskrot i Stenungsund nära Göteborg
Miljöskadliga batterisyror och diesel har sipprat ut från de sönderrostade bilvraken. Likaså har den tidens hotfulla freon förorsakat enorma ozonhål i gashöljet. Orsaken till dessa tveksamma faktum är lätta att tydliggöra. Att få ersättning för skrotbilar på en bilskrot gick inte, så en del bilägare bevarade dessa pengar med att överge bilen på någon avlägsen plats.

Dumpnings-bekymret har kunnat lösas genom en verkningsfull bilskrotning. Det har inte varit en alldaglig och obekymrad operation. Den inleddes med Myndigheternas skarpa förordningar till bilproducenter och skrotar, som ville behålla sin behörighet. Biltillverkarna ålades att bekosta för bilskrot i Göteborg, samt åtminstone nittiofem-% skrotning eller recirkulation av använda reservdelar. Och en certifierad bilskrot i Stenungsund återvinner för framtiden, genom vårda och ta hand om det miljöfarliga vätskorna på ett regelriktigt och klimatvänligt sätt. Men konsekvensen ger fordonsägarna en betalning, som gör att överge är samma sak som att kasta stora pengar i sjön.


Den rationaliserade skrotningsprocessen om man skrota en bil i Stenungsund miljövänligt sållar den ingående hårdmetaller och kvarvarande ämnen. Metaller som järn, aluminium och guld i kretskort regenereras i en för alltid regelbundet återkommande livslängd. Det genererar en del stora besparingar, inte minst gäller detta för miljöområdet. Allra bäst är likväl den uttjänta personbilens destruktiva effekt på det miljöskadliga utsläppet av co2 som ingår i den omdebatterade växthuseffekten och som orsakar världens ökande uppvärmning. Det lättaste politiska valet, för att motverka dilemmat, är ju att öka bensinpriset, så att ingen har pengar att betala följderna av ett rullande fordon. Men då blir inflationen väldigt många gånger större än den idag, för flertalet stora, 10-procentiga. Att det måste till omställning till fossilfritt bränsle har varit känt i säkert 30 år. Och att eldrivna fordon är på kraftfull frammarsch är också en sanning. Det är likaså inget mysterium, att det fattas ett antal villkor för att förändringen till elbilar skall kunna påskyndas. För att inte försätta landets mest drabbade invånare, väljs en hög tilltro för att Ulf Kristersson balanserar handlingarna till gängliga klimatavsikter på ett förnuftigt och medbestämmanderätt vis. Att svälta ut sin egen befolkning, för att framföra att man är världsbäst, är ingen acceptabel statskonst.