Bilåtervinning i Trollhättan är besparing av energi

image bilatervinningtrollhattanspararenergi.png (0.3MB)
Lien vers: https://www.bilskrotgbg.se
Bilåtervinning i Trollhättan är besparing av energi
En behörig bilåtervinning i Trollhättan har en kraftig del i återvinningen av uttjänta bilar. Men bara för tio år sedan var skrotning av fordon endast återanvändning av begagnade reservdelar. På grund av inkomsterna från sådana försäljningar inte kom upp till den sammanlagda utgiften tvingades bilinnehavaren erlägga ett viss belopp för bil demontering av fordonsvrak och fragmentering. Så istället för att överlämna den till en bilskrot i Trollhättan lät många skrotbilarna stå övergivna. Risken med läckage av farliga ämnen och vätskor från sönderrortiga personbilar var inget som man tog hänsyn till. Och allt berodde på den indragna skrotningspremien som avvecklades år 2007.

Bilskrot i Trollhättan köper in fordon


Bilåtervinning i Trollhättan har höjt betalningen för uttjänta bilar. Utvecklingen började redan 2007 med Naturvårdsverkets ”Producenters ansvar” SFS 2007/185. I förordningen sattes mål samt fastställdes organisationens totala ansvar för insamling av skrotbilar till behörig bildemontering i Trollhättan. Senaste åren har progressen bokstavligen exploderat med Skrotfrags deltagande. Numera återvinns över 95 % av fordonets vikt. Det innebär att bilskrot med självplock av begagnade reservdelar och bildemontering och återanvändning gradvis reduceras.

Men behöriga bilåtervinnare behöver även i framtiden tjäna pengar på försäljning av begagnade bildelar. När en person skrota bilen i Trollhättan kan det har flera orsaker. Det förekommer alltid krockskadade personbilar som hamnar hos skrotarna som är intressanta för verkstäder och vanliga människor. Att demontera ner och återanvända bildelar från dessa är ekonomiskt ur flera synpunkter. Inte minst för den besparing av energi och miljöpåverkan, som en nyproduktion kräver eller orsakar.

Mobil bilskrot i Trollhättan - Hur funkar det ?


Hämtning av uttjänta fordon med bärgare till bildemontering. Är du i behov av en rullande bilskrot i Lilla Edet som både ger ersättning och hämtar din skrotbil gratis? Vi erbjuder gratis bärgning samtidigt som en skrotningspremie på 2 000 kr utbetalas. Detta erbjudande gäller för komplett bil med original katalysator. Är katalysatorn en kopia eller borttagen på skrotbilen har vi ingen möjlighet att ge ersättning för den. Vi kan fortfarande bärga skrotbilen till en bilskrot i Trollhättan utan kostnad. Allt har en viss livslängd, ävenså fordon. Det existerar inget som är odödligt. Ibland går det att laga och reparera. Men förr eller senare kommer tiden till slut ikapp en gammal bil. Då värdet på bilen är lägre än reparationskostnaden, vet man att tiden för miljövänlig bilskrotning har kommit. Några står i en svår valsituation av den orsaken att det kan kännas svårt att skrota bilen som man har många minnen med. Erbjud din personbil ett värdigt slut hos en mobil bildemontering i Trollhättan som hanterar den enligt miljöbalken. Det tjänar både du och miljön på. Återvinningsföretag utför regelrätt avregistrering och tar hand om demolerade bilar för miljöriktig återvinning och de med original katalysator betalas det ut en ersättning för.

Andra Inlägg


Miljövänlig skrotning av bilen i Trollhättan: En hållbar lösning
Bilskrot i Trollhättan: En komplett guide för ansvarsfull avveckling
Auktoriserad bilskrot i Trollhättan: En lönande miljöinsats för skrotbilar
Elin skrotar sin Volvo V70 i Trollhättan: Ett ekonomisk beslut
Välja rätt bilskrot i Trollhättan – En miljövänlig och ekonomisk lösning
Skrota bilen Uddevalla: Vikten av korrekt avregistrering